ลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
  1. ห้ามนำ Username และ Password ให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด เพราะหากบุคคลอื่นนำไปใช้ในทางไม่ดีหรือเกิดเหตุขึ้น เจ้าของบัญชีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
  2. ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้ห้ามกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีเจตนาจะทำลายระบบ หรือสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นๆ เช่น การโพสต์ข้อความ สื่อลามกอนาจาร การเผยแพร่ข้อมูล บทความหรือกระทำใดๆ ที่ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  3. มาตรการดังกล่าว มีเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลสำคัญขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างรู้คุณค่า ในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานที่รับผิดชอบ และตระหนัก ระมัดระวังในการใช้งาน
  4. หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ และมีเจตนาใช้งานระบบเครือข่ายของวิทยาลัยในทางที่มีควร หรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการลงทะเบียนใช้งาน ทางผู้ดูแลระบบจะดำเนินการระงับการใช้งานผู้ใช้งานดังกล่าวทันที